Dokuz Eylul 
 

İFD (İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ) HAKKINDA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ YAYINIDIR

İşletme Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir ve 2003 yılından itibaren TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

AMACI
2000 yılından bu yana yayımlanmakta olan Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (IFD) iktisat, yönetim ve işletmecilik alanlarında özgün ve nitelikli bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır

KAPSAMI
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ve turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmaları yayımlamaktadır. Bu çalışmaların yanısıra kitap eleştirileri, araştırma notları ve örnek olay çalışmalara da yer verilmektedir.

İşletme Fakültesi Dergisi aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ADINA SAHİBİ
Prof. Dr. Ceyhan Aldemir

KURUCU EDİTÖR
Prof.Dr.Mete Oktav

YAYIN KURULU

EDİTÖR
Yasemin Arbak

EDİTÖR YARDIMCILARI
Burcu Selin Yılmaz
Gonca Konyalı

ALAN EDİTÖRLERİ
Banu Durukan
İge Pırnar
Adnan Kasman
Nazım İrem

EDİTÖRLER KURULU
İkbal Aksulu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ceyhan Aldemir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Zeynep Aycan (Koç Üniversitesi)
Gül Bayraktaroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer Bodur (Boğaziçi Üniversitesi)
Nakiye Boyacıgiller (Sabancı Üniversitesi)
Tamer Çavuşgil (Michigan State University)
Mithat Çoruh (Başkent Üniversitesi)
Şayeste Daşer (Koç Üniversitesi)
Hulusi Demir (Eastern Mediterranean University)
Cemal Ekin (Providence University)
Ferda Erdem (Akdeniz Üniversitesi)
Erol Eren (Beykent Üniversitesi)
Hüsnü Erkan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Orhan İçöz (Yaşar Üniversitesi)
Bohdan J. Jelinski (University of Gdansk)
Erdener Kaynak (Pennsylvania State University )
Tamer Koçel (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Recep Kök (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Erol Manisalı (İstanbul Üniversitesi)
Mete Oktav (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Enver Özkalp (Anadolu Üniversitesi)
Ömür Timurcanday N. Özmen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
İlker Parasız (Türkiye Merkez Bankası)
Cengiz Pınar (Yaşar Üniversitesi)
Selami Sargut (Başkent Üniversitesi)
Fulya Savranoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
Mustafa Tanyeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Alaeddin Tileylioğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Alp Timur (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Selçuk Uslu (Başkent Üniversitesi)
Öcal Uslu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer Uysal (Virginia Tech University)
Turgut Var (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
Cengiz Yılmaz (Celal Bayar Üniversitesi)
Cemal Yükselen (Mustafa Kemal Üniversitesi)

YAYIM HAZIRLAMA GRUBU
İlkim Özdikmenli
Ozan Alakavuklar
Selcen Kılıçaslan
Meltem Kolday

BİLGİ İÇİN
Burcu Selin Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir.
Tel: 232 4128101-4128237
E-posta: selin.yilmaz@deu.edu.tr

Gonca Konyalı
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir.
Tel: 232 4128101-4128212,
E-posta: gonca.konyali@deu.edu.tr

DERGİ YAZIŞMA ADRESİ
İşletme Fakültesi Dergisi Editörlüiğü
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir.
Tel: 232 4128101 Fax: 0232 4535062
E-posta: ifede@deu.edu.tr,
http://web.deu.edu.tr/isletme/ifddergi/

Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılması, dağıtılması ve satılması yasaktır.
ISSN #: 1303-0027

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi