Dokuz Eylul 
 

ARAŞTIRMA NOTLARI

Araştırma notları özgün nitelikteki bakış açılarını, görgül araştırma bulgularını, farklı ve yeni araştırma yöntem, teknik ve analizlerini özetlemeyi amaçlayan kısa çalışmalardır. Araştırma notlarında yer alacak temel başlıklar genelde,

  • Çalışmanın amaç ve kapsamı
  • Kullanılan yöntemler
  • Sonuç, elde edilen bulgular
  • Tartışma
  • Kaynakça

şeklindedir.

Makaleler için istenen biçim koşulları ve değerlendirme kriterleri bu çalışmalar için de geçerlidir. Araştırma notları olarak önerilen çalışmalar 5 sayfayı geçmemelidir. 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi