Dokuz Eylul 
 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, 2002
(Dergimizde yayımlanmış olan çalışmaların tam metinlerine Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanından veya Dergimiz Editörlüğüne başvurarak ulaşabilirsiniz)

   

  A NEW FORM OF CORPORATE ENTITY: THE EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING
  (Mahmut Yavaşı)
  As part of harmonisation of Company Law in the EC, the Council of the EC created a new form of corporate entity called “European Economic Interest Grouping (EEIG)”. An EEIG is neither a partnership nor a company although it bears some of the hallmarks of each. Since the law mainly governing the EEIG is domestic law of that country where its official address is situated, the differences between the Member States may profoundly  effect an EEIG from formation to winding-up .
  Keywords: Harmonisation of Company Law, European Economic Interest Groupings, European Union

  ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE PAZAR ODAKLI REKABETİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ VE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  (Oya Erdil, Nihat Kaya)
  Bu çalışmanın amacı, Orta Büyüklükteki İşletmelerin performansı üzerinde Pazar odaklılık ve rekabet stratejilerinin etkilerini analiz etmektir. Pazar odaklılık ve rekabet stratejileri performans üzerinde oldukça büyük etkilere sahiptir. Bu durum da girişimlerin yüksek gelişmeyi yakalamalarına neden olur. Bu araştırma pazar odaklılık ve stratejiler arasındaki uyumun performans artışına neden olacağını ileri sürer.
  Anahtar Sözcükler: Orta Büyüklükteki İşletmeler, Pazar Odaklılık, Rekabet Stratejileri, Performans.

  DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ, BOYUTLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  (Güven Murat )
  Bu makalede ilk olarak kavramsal çerçeve başlığı altında kayıt dışı istihdamın tanımı, özellikleri ve nedenleri üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak, gelişmiş ve gelişen ülkelerde kayıt dışı istihdam ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Üçüncü olarak Türkiye’de kayıt dışı çalışmanın nedenleri ve bugünkü durumu analiz edilmektedir. Son olarak, ülkemizde kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik bir dizi öneriler sunulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Gizli İstihdam, Kayıt Dışı İstihdam

  ERP YAZILIMLARINI YERLEŞTİRME STRATEJİLERİ
  (Birdoğan Baki)
  Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), en basit ifadeyle bir işletmenin tüm kaynaklarını bütünleştiren bir tekniktir. Bu kaynaklar; insan, finansal ve fiziksel olmak üzere üçe ayrılır. ERP; malzeme maliyetlerinde azalma, stok devir hızlarında, müşteri memnuniyetinde ve verimlilikte önemli artışlar sağlayan mükemmel planlama ve çizelgeleme tekniğine sahip bir yönetim sistemidir. Bu sistemleri işletmelerde uygulamak yazılım firmaları tarafından geliştirilen yazılımlarla mümkündür. Geliştirilen bu paketler, başarıyla uygulandıklarında sonuçlar mükemmel olacaktır. Ancak, çok sayıda başarısız uygulamada mevcuttur. Bu sistemin başarısız olma sebeplerinden biri de uygulama stratejisinin doğru seçilmeyişidir. Bu çalışmada  ERP uygulama stratejileri-özellikle ERP BPR kavramları ve aralarındaki ilişkiler-incelenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Kurumsal Kaynak Planlaması, Değişim Mühendisliği, ERP, BPR, ERP Uygulamaları

  ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  (Salih Barışık)
  Son yıllarda enflasyonu düşürmeye yönelik para politikası araçları arayışları hızlanmıştır. Faiz, milli gelir, döviz kuru, parasal çıpa uygulamalarının ardından 10 farklı ülkede enflasyon hedeflemesine geçilmiştir. Türkiye bir çok para programı uygulamasının ardından 2002 yılında enflasyon hedeflemesine geçmeyi kararlaştırmıştır. Bu çalışma, enflasyon hedeflemesinin ortaya çıkış sürecini, teorisini, üstünlüklerini ve zayıflıklarını, uygulama örneklerini ve Türkiye açısından uygulanabilirliğini ele almaktadır.
  Anahtar Sözcükler: Enflasyon Hedeflemesi, Para Politikası

  ADAPTATION PSYCHO-SOCIALE DES JEUNES A LA TRANSFORMATION DES ROLES SEXUELS
  (Ayşegül Yaraman)
  Malgré les changements non négligeables, les capacités cognitives qui permettent à l’individu de traiter les informations relatives à son environnement, de mémoriser ses connaissances et de les réutiliser dans des situations nouvelles, se trouvent toujours sous la domination patriarcale tout en étant en interaction avec le système social. La socialisation sexiste continue-t-elle à se reproduire bien que l’individu ne soit pas toujours tout à fait conscient de cette intériorisation.Par une recherche comparée, effectuée dans trois pays différents (France, Biélorussie et Turquie) à cause de leur système politique, économique et socio-culturel nous avons essayé de dévoiler cette intériorisation qui fait retarder ou interrompre la lutte contre le sexisme qui coûte cher non seulement aux femmes mais à la démocratie.
  Mots Clefs : Genre, Sexisme, Normes, Socialisation, Capacités Cognitives, Inconscience Collective

  LA DECENTRALISATION EN TURQUIE ET EN FRANCE
  (Uğur Yıldırım, Ramazan Şengül)
  Le système local turc s’est inspiré du modèle français lors de son organisation. Quant à l’administration locale française, elle a subi les réformes depuis la loi du 2 Mars 1982. Ces réformes ont contribué largement à décentraliser le systeme administratif français. On pense qu’il serait utile d’étudier le fonctionnement de deux systèmes. Cela nous permettrait de voir les points semblables ou différents. En plus les expériences qu’a subi l’administration locale française nous aideraient mieux à nous situer par rapport au niveau de la décentralisation.
  Mots Clefs : Mimetisme, Comparaison, Centralisation, Décentralisation.

  AVRUPA’DA EKONOMİK BİRLEŞME ÇABALARI: VİYANA KUŞATMASINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE
  (Mahmut Yavaşı)
  Avrupa’daki ekonomik entegrasyon askeri fetihlerden ziyade, Ortaçağdan beri düşünürlerin barışı korunmak, refah seviyesini arttırmak ve istikrarı sağlanabilmek için harcamış oldukları çabanın sonucudur.  Bağımsız devletler arasında ticaretin serbestleşmesi, milliyetçilik ve korumacılık politikaları Avrupa’da ekonomik entegrasyonun gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. 
  Anahtar Sözcükler : Barış, Refah, Korumacılık, Milliyetçilik, Ticaretin Serbestleşmesi, Avrupa Topluluğu, Ekonomik Entegrasyon.

  A REVIEW OF EMPIRICAL STUDIES ON MARKET ORIENTATION – FIRM PERFORMANCE RELATIONSHIP AND A SCALE FOR ASSESSING EXPORT MARKET ORIENTATION
  (Ayşe Akyol)
  Marketing continues to provide a focus for empirical research, not only to define the concept of market orientation, but also its impact on business performance. Although the proclamation that business performance is affected by market orientation has been issued continuously for more than three decades, only in the last decade have researchers tried to collect more evidence to empirically investigate the assumed relationship between market orientation and performance. Therefore, this article discusses the theoretical bases for the supposition that higher levels of market orientation lead to higher levels of performance. The literature review is highlighted here and a summary of the characteristics of 28 studies carried out between 1990-2000 are presented. Also, the key points that managers should consider in attempts to improve their organisation’s export market orientation and export performance are outlined.
  Keywords: Market Orientation, Performance, Export.

   

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi