Dokuz Eylul
 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 2, 2005

Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • Akademisyenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılığın İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Araştırma,Ömür Timurcanday Özmen, Pınar Süral Özer, Ömür Yasar Saatçioğlu, 1-14: Özet, Tam Metin
  • Kola Markası Kişiliklerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması, Ömer Torlak, Cevahir Uzkurt, 15-31: Özet, Tam Metin
  • The Signing of The North Atlantic Treaty: A Case For Multilateralism, Nejat Doğan, 33-57 : Özet, Tam Metin

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMİSYENLERDE ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA, Ömür Timurcanday Özmen, Pınar Süral Özer, Ömür Yasar Saatçioğlu, 1-14
Akademisyenlik, araştırmacılık ve eğitim gibi iki farklı yönü olan, bilgi üretmek ve yaymakla ilgili sorumluluklar içeren ve bu özellikleri gereği “bilgi işçileri” sınıfına dahil olan bir meslektir. Bu çalışma akademisyenlerin mesleğe ve örgüte bağlılıklarını bilgi işçiliği çerçevesinde değerlendirmeyi ve özellikle kısmen bürokratik kısmen profesyonel olan meslekler için geçerli olan “dual bağlılık” biçiminin akademisyenlik için geçerli olup olmadığının sorgulanmasını amaçlamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyelerini temsil edecek biçimde seçilen 280 katılımcı ile yürütülen araştırmanın sonuçları akademisyenler açısından dual bir bağlılığın varlığına işaret etmektedir. Öngörüldüğü şekilde, akademisyenlerin mesleki bağlılıkları, bilgi işçisi olarak taşıdıkları özellikler nedeniyle örgütsel bağlılıklarından daha yüksektir.
Anahtar Sözcükler: Bilgi İşçileri, Örgütsel Bağlılık, Mesleki Bağlılık


KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI, Ömer Torlak ve Cevahir Uzkurt, 15-31
Marka ürünün ayrılmaz bir parçası olarak algılanmaktadır. Bu yüzden tüketiciler satın alma kararlarında markaya oldukça fazla önem verirler. Ürünün kullanım faydası yanında sembolik faydası da tüketiciyi etkiler. Bu etkilenme tüketicileri markaları insani özelliklere benzer şekilde algılamaya yönlendirir. Nitekim bugün pek çok markanın marka kişiliğinden söz edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iki kola markasının marka kişilik özelliklerinin nasıl algılandığını belirlemektir. Coca Cola ve Cola Turka markalarının üniversite öğrencileri tarafından farklı kişilik özelliklerinde algılandığı anlaşılmıştır. Marka kişilik algılamalarının cinsiyet, tercih edilen marka, ürün kullanma sıklığı ve aylık gelir düzeyine göre de bazı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Marka Kişiliği, Coca Cola, Cola Turka, Marka Kişiliği Algılaması

THE SIGNING OF THE NORTH ATLANTIC TREATY: A CASE FOR MULTILATERALISM, Nejat Doğan, 33-57
This article demonstrates the adoption of a multilateral mindset by great powers in the aftermath of the Second World War. It argues that after 1945 the United States, Britain, France, and Canada started to cooperate on security issues based on the basic principles of multilateralism. They came to believe that security is an indivisible issue and that cooperation in security issues should be based on reciprocal obligations in such a way of not to discriminate against any participant. Moreover, they believed this cooperation should target a long-term relationship illuminated by mutual understanding rather than quid-pro-quos driven by short-term national interests.
Keywords: International Organization, International Security, Multilateralism, the North Atlantic Treaty, NATO. 

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi