Dokuz Eylul
 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 1, 2006
Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • Gökçeadaya Gelen Turistlerin Beklenti ve Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması,A.Celil Çakıcı, Murat Aksu,1-17:Özet, Tam Metin
  • E-Liderlik: E-Liderlik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Atılhan Naktiyok, 19-40: Özet, Tam Metin
  • Quality Function Deployment In Effective Website Design: An Application In E-Store Design, Süleyman Barutçu,41-63 :Özet, Tam Metin

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖKÇEADA’YA GELEN TURİSTLERİN BEKLENTİVE TATMİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, A. Celil Çakıcı, Murat Aksu, 1-17
Gökçeada’ya gelen turistlerin beklentileri ile beklentilerinin karşılanma düzeyine ilişkin 2005 yılında ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Gökçeada’ya gelenlerin, çekicilikler konusunda, beklentilerine kıyasla en fazla gece hayatı, tarihsel binalar ve deniz-plaj olanaklarında hayal kırıklığı yaşadıkları anlaşılmıştır. Ulaşım ve iletişim konusunda önemli bir hoşnutsuzluk yaşanırken, temizlik ve hijyen konuları da dikkat çeken hususlardır. Faktör analizi, en fazla hoşnutsuzluğun üst yapı tesis ve hizmetleri ile ilgili olduğunu, bunu alt yapı konuları ile kültürel çekiciliklerin izlediğini ortaya koymuştur. Kümeleme analizine göre, Gökçeada’ya gelenlerin profili, makalede sunulan üç grupta incelenebilmektedir. Gökçeada açısından, İstanbul’dan gelen, göreceli olarak düşük gelirli, gelmeden önce bilgi toplayan, genelde 1-5 arası geceleme yapan ve tekrar gelme eğilimi fazla olan grup üzerinde tutundurma faaliyetlerinin yoğunlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Gökçeada, Turist, Beklenti, Tatmin

E-LİDERLİK: E- LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Atılhan Naktiyok, 19-40

Bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişimleri ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı dinamikleri yansıtan yeni ekonomik ortamda birçok işletme bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu işletmelerin liderleri ise sosyal etkileşim sürecinde elektronik kanallardan yararlanmaktadır. Bu çalışmada liderlik sürecinde elektronik kanallardan yararlanan liderlerle (e-lider) liderlik sürecinde elektronik kanallardan yararlanmayan (geleneksel lider) liderlerin önem verdikleri liderlik özellikleri ve davranışları incelenmiştir. Elde edilen bulgular e-liderlerin; öz güven, yaratıcılık, empati, risk alma, esneklik, küresel düşünce, bilgi paylaşımı ve vizyon belirleme gibi liderlik özellik, davranış ve becerilerine geleneksel liderlerden daha fazla önem verdiklerini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Liderlik, E-İşletme, E-Liderlik

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT IN EFFECTIVE WEBSITE DESIGN:
AN APPLICATION IN E-STORE DESIGN, Süleyman Barutçu, 41-63
Understanding customers’ expectations from a product and service is one of the most important issues in marketing. Quality Function Deployment (QFD) is an effective tool to develop a product, service, process, software, website and finally e-store (online shopping website) design from customers’ perspectives or wants.  In this paper, how an e-store can be designed using QFD and House of Quality (HOQ) methodologies is highlighted. Researches and interviews are conducted on 30 e-customers (electronic or online shopping customers) in order to find out what e-customers want and to understand e-customers’ expectations from e-store design. At the end of this study, some e-store design recommendations that will enable the e-store designer to deliver a higher level of e-customer satisfaction are made.
Keywords: Quality Function Development, House of Quality, Website Design, Internet Marketing

 

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi