Dokuz Eylul
villa


 
 

DUYURULAR

Cilt 8, Sayı 2, 2007 - Prof. Dr. Mehmet Hulusi Demir’e Armağan

Dekan’dan

İşletme Fakültesi Dergisi’nin bu sayısı değerli bilim adamı, Prof.Dr. Hulusi DEMİR’e ithaf etmiştir.

Prof.Dr.Hulusi DEMİR akademisyenliğe başladığı ilk yıllarından itibaren imza attığı özgün çalışmalarıyla bilim camiasına önemli katkılar sağlamış, bulunduğu kurumlarda birçok ilk’e imza atmıştır. Prof. Demir’in özgeçmişi incelendiğinde idari görevlerini bilimsel çalışmalarıyla taçlandırdığı rahatlıkla görülebilir. Ancak, özgeçmişlerde yazılmayan bazı özellikleri, ancak onunla yakın çalışma şansına sahip olmuş kişilerce bilinebilir.

Kıymetli meslektaşımla tanışıklığımız 1972 yılına kadar uzanır.  O zamandan bu yana gördüğüm ve tanık olduğum en önemli özellikleri, çalışkanlığı, üretkenliği, kuruma ve mesleğe olan saygısı ve bağlılığı ile bilim insanı yetiştirmekteki üstün motivasyonudur. Prof. Dr. Hulusi Demir, Türkiye ve özellikle İzmir’de İşletme ekonomisi ve sayısal yöntemler alanında ikinci nesli temsil eden ve bu bilim dallarının üniversitelerde yerleşmesine ciddi katkıları olmuş bir bilim insanıdır.

Gerek öğrencilerini gerekse asistanlarını yalnız öğrencilik yıllarında değil, mezuniyet sonrasında da yakından izlemiş ve onlara manevi destek olarak hayattaki başarılarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Sevgili Meslektaşımız uzun yıllar gerek idarici, gerekse öğretim üyesi olarak  İktisadi ve idari Bilimler Fakültemiz’in temel direklerinden  biri olmuştur.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesinde çıkan ve İngilizce eğitim yapan İşletme Fakültesi’nin kuruluşuna da yapmış olduğu önemli katkıları ve bu yönde göstermiş olduğu çabaları  Fakülte  olarak unutmamız mümkün değildir. Kendisine bu nedenle ayrıca  şükran borçluyuz.

İzmir ve Ülkemiz’in İşletmecilik alanında yetiştirdiği ender bilim adamlarından olan Sevgili Dostumuza bu vesile ile en halisane teşekkürlerimizi sunar, kendisine sağlık, esenlik ve daha nice başarılar dileriz.

                                                Prof. Dr. Ceyhan Aldemir
ı

Prof. Dr. Mehmet Hulûsi Demir

Prof.Dr.Dr.Mehmet Hulusi DEMİR 1944 Burdur doğumludur. 1967 yılında O.D.T.Ü. İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü´nden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi´nde D.A.A.D burslu öğrencisi olarak bir yıl çeşitli ders ve seminerler almıştır. Almanya ve İzmir`de özel sektörde kısa süreli görevler yüklenen M.H. Demir, 1969 yılında E.Ü. İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´ne asistan olarak girmiş ve 1970 yılında “Üretim Yönetimi” alanında “Yüksek Lisans” yapmıştır. 1973 yılında E.Ü. Mühendislik Bilimleri Fakültesi Teknik Bilimler Kürsüsü´nde doktora çalışmalarını tamamlayarak “Bilim Doktoru” ünvanını almıştır. Aynı zamanda E.Ü. İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında doktora çalışmalarını sürdüren Dr. Demir, 1974 yılında “İşletme Doktoru” unvanını almıştır.

1979 yılında “İşletme Ekonomisi” bilim dalında “Doçent” unvanını almış ve 1988 yılında D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim dalında profesörlüğe yükseltilerek ve atanmıştır.

İngilizce ve almanca dillerinden “Devlet Yabancı Dil Sınavı”nı veren Dr. Demir´in İşletme Ekonomisi, Üretim/İşlemler Yönetimi ve Yöneylem Araştırması alanlarında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi ile Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bölümü´nde “Misafir Araştırmacı-Bilim Adamı” olarak bulunmuştur. 1990-1996 yıllarında D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı, D.E.Ü. Rektörlüğüne bağlı ATMER ve BİMER´in yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Dr.Demir DEÜ İşletme Fakültesi’nin kuruluşunda da önemli katkılarda bulunmuştur. 16 Kasım 1999 Yılında emekliye ayrılan Dr. Demir 15 Eylül 1998 tarihinden itibaren Doğu Akdeniz. Üniversitesi  İşletme ve Ekonomi Fakültesi  İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 
       
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi