Dokuz Eylul
villa


 
 

DUYURULAR

Cilt 9, Sayı 1, 2008 - Kalite Fonksiyon Göçerimi Özel Sayısı

Dr. Fatih Yenginol Anısına

Editör’den

Bu özel sayımız, genç yaşta kaybettiğimiz değerli öğretim üyemiz Dr. Fatih Yenginol anısına hazırlanmıştır. Dr. Fatih Yenginol kısa bir ömre Akao Ödülüne layık görülmek ve Türkiye’de Ulusal KFG Sempozyumlarının temelini atmak gibi önemli pek çok başarıyı sığdırabilen nadir insanlardan biridir. Katıldığı birçok uluslararası platformda DEÜ İşletme Fakültesi’ni ve ülkemizi başarıyla temsil eden Dr. Yenginol’un bir bilim insanı olarak hedefi, KFG’nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir araç olarak tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktı.  Bu uzun soluklu yolculuğun ilk adımına, Uluslararası KFG Sempozyumunu Türkiye’de gerçekleştirebilmenin ön koşulu olan ulusal sempozyum düzenleme çabalarıyla başladı.  Kalite alanında önemli bir ilke imza atmanın heyecan ve gururu içinde Dr. Fatih Yenginol’un önderliğinde 17-19 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, ülkemiz ve uluslararası KFG camiasında geniş yankı buldu. Dr. Yenginol’un bu sempozyumun ardından göstermiş olduğu çabalar, kendisinin 11. Uluslararası Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu’nun Türkiye’de yapılması için sunmuş olduğu teklifinin Uluslararası KFG Konseyi tarafından kabul edilmesini sağlamıştır. Fatih, 2003’te bizlere veda ettiğinde, arkasında bıraktığı genç ve dinamik ekip, bayrağı onun bıraktığı yerden alarak, 2005 yılında 11. Uluslararası KFG Sempozyumu’nu Dr. Fatih Yenginol anısına başarıyla gerçekleştirmiştir.  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi adına gerçekleştirilen bu sempozyum ile Türkiye’de KFG alanında bir ilke imza atmanın gururunu yaşanmıştır.  

Dr. Fatih Yenginol, ülkemizde akademik platformda KFG konusunun yayılmasına öncülük etmek gibi çok önemli bir misyon üstlendiğinde, sanırım aynı zamanda çok güçlü bağlarla bağlı olduğu İşletme Fakültesi’ne bir veda armağanı sunmak çabası içindeydi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak, bizler kendisinden devralmış olduğumuz bu armağanın ne kadar değerli ve önemli olduğunun bilinciyle, bugün KFG ile ilgili dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri paylaşmak, başarılı uygulamaları özendirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dr. Fatih Yenginol’un bu alanda yapmış olduğu katkıları yaşatmak üzere, 2005 yılından itibaren, düzenlenen ulusal KFG sempozyumlarında Dr. Fatih Yenginol Ödülü ile bu konuda çalışan başarılı akademisyenleri teşvik etmeyi amaçlamaktayız.  II. Ulusal KFG Sempozyumu ise bu toplantıları gelenekselleştirmek adına atılmış bir diğer önemli çabanın ürünü olmuştur. Bir sonraki hedefimiz, diğer Konsey üyesi ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bir Ulusal KFG Enstitüsü kurmaktır. Ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda oluşturulan bu özel sayının KFG alanına önemli katkılar sunacağı inancıyla, Dr. Fatih Yenginol’u bir kez daha sevgiyle anıyoruz.

Fakültemiz bünyesinde KFG çalışmalarını yürüten ve 11. Uluslararası ve ardından 2. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempoyumu’nu başarıyla organize eden KFG Komisyonu’ndan, başta dönem komisyon başkanı Prof.Dr. Banu Durukan’a; komisyon üyeleri Aysun Kapucugil İkiz, Aşkın Özdağoğlu, Güzin Özdağoğlu, Adem Tüzemen, Banu Atrek ve Özge Özgen’e; KFG Özel Sayısına kaynak oluşturan 2. Ulusal KFG Sempozyum’unun düzenleme komitesine gönüllü olarak katılarak komisyona destek olan ve bu başarılı organizasyona katkıda bulunan Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü, Sümeyra Duman Kurt, Dilvin Taşkın ve Ali Murat Sevi’ye teşekkürlerimizi sunarız. KFG Özel sayısının yayına hazırlanması sürecinde, editör yardımcılığı görevini üstlenen Güzin Özdağoğlu’na ayrıca teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Yasemin Arbak

Dr. Fatih Yenginol

Fatih Yenginol 1970 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Uluslararası İşletmecilik Yükseklisans programına başlamıştır. Yenginol bu programı "Uluslararası Entegrasyon Sürecinde Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ürün Geliştirme Potansiyelleri" isimli tezi ile 1996 yılında tamamlamıştır. Fatih Yenginol son olarak 15.9.2000 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Doktora Programı'nı "Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmede Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi" isimli tezi ile tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine Yrd. Doç. olarak atanmıştır. Kalite fonksiyon Göçerimi alanında uzmanlaşan Fatih Yenginol, bu alanda birçok yayın ve araştırmaya da imza atmıştır.

Fatih Yenginol akademik çalışmalarını yürütürken, Kalite Fonksiyon Göçerimi'nin Türkiye açısından az bilinen ancak uluslararası boyutta çok yaygın olarak kullanılan ve elde edilen başarılı sonuçlarla hem akademik dünyanın hem de iş dünyasının vazgeçemediği bir metodoloji olduğunu görmüştür. Böylece bu süreçte kendisine koyduğu hedefler arasına Türkiye'ye KFG'yi tanıtmayı ve dünya çapında Türkiye'nin KFG merkezlerinden biri olmasını sağlamayı da eklemiştir. Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin ulusal boyutta öncü olması için çalışmalar başlamıştır. 2002 Nisan ayında I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumunu organize etmiş ve başarı ile gerçekleştirmiştir. Her ne kadar biçimi ulusal olarak tanımlanmışsa da çok sayıda yabancı katılımcı sempozyumda hem konuşmacı hem de dinleyici olarak yer almıştır. Değerli Hocamız Dr. Fatih Yenginol'un KFG konusundaki son çalışması, başarılı bir teklif ile 2005 yılında düzenlenecek olan 11. Uluslararası Kalite Fonksiyon Göçerimi (ISQFD) Sempozyumu organizasyonunu Fakültemiz aracılığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kazandırmış olmasıdır.

 

 

 
       
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi