Dokuz Eylul 
 

 

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

Kitap eleştirileri, belli bir bilimsel alanda akademiyayı bilgilendirmek üzere yayımlanmış güncel ve özgün nitelikteki Türkçe ya da İngilizce kitapların eleştirileridir. Kitap eleştirileri ilgili yayının alana sağladığı katkıyı bu alanda gerçekleştirilmiş diğer çalışmaları da dikkate alarak değerlendirmelidir. 

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi