cliffs


 
 

Çok Yazarlı Kitap
Kaynakça: Can, H. & Güner, S. (1992). Açıklamalı, İçtihatlı Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Feryal Matbaacılık.

Derleme Kitap
Kaynakça: Aycan, Z. (Der.) (2000). Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:21.

Kitap İçinde Makale
Kaynakça: Paşa, S.F. (2000). Türkiye Ortamında Liderlik Özellikleri. Z. Aycan (Der.), Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları (ss. 225-243). Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:21.

Süreli Yayın – İki Yazarlı Makale
Kaynakça: Güngör Z. & Duman, İ. (1995). Ulaşımda Enerji Tasarrufu – TCDD Demiryolları Uygulaması, Verimlilik Dergisi, 1, 161-173.

Dergide Yayımlanmış Yazarsız Makale
Kaynakça: Körfez Savaşı Sendromu (1994, Haziran 6). Aktüel, 143, 13.

Gazetede Yayımlanmış Yazarsız Makale
Kaynakça: İhracatımız Geçen Yıla Oranla %40 Arttı (1993, Temmuz 19). Hürriyet,
s. 5.

Ansiklopedi İçinde Makale
Kaynakça: Firdevs, C.J. (1994). Psikometri. R.L. Kornuk (Der.), Psikoloji Ansiklopedisi (2. Baskı, Cilt. 3, s. 234-237). İstanbul: Beta Yayınları.

Veri Tabanından Alınmış Makale
Kaynakça: Hakan, M.A. ve Liman, R. (1998). Kalkınma Sürecinde Kültür Faktörü. Ekonomist, 24, 132-142. İndirilme Tarihi: 18 Aralık 1998, GALILEO, Dergi Özetleri.

WWW- Makale
Kaynakça: Burak, J. (1998). Televizyonların Tüketici Üzerindeki Etkisi. Tüketici Dergisi 4, 291-307. İndirilme Tarihi: 22 Aralık 1998, WWW:Web: http://www.tüketici.org.tr/tüketici/xap/xap44291.html

WWW Site
Kaynakça: Türk Kadınlar Derneği (1998, Mart 27). Kadınlar Yeni Kanun Tasarısı İçin Ayakta [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 22 Aralık 1998, WWW:Web:http://www.TKD.com/ktk/basın.html

Metin İçinde: (Türk Kadınlar Derneği, 1998)

ATIFLAR

- Metin içinde yapılan atıfların tümü kaynakçada yer almalıdır.

- İki yazarlı çalışmalara metin içinde yapılan atıfların tümü iki yazarın adı kullanılarak yapılmalıdır.


Can & Güner (1992)... / ... (Can & Güner, 1992).

- İkiden fazla ve altıdan daha az yazarlı çalışmalara yapılan atıfların ilkinde tüm yazarların adı yer almalı, bunu izleyen atıflar sadece ilk yazarın adı vd. kısaltması kullanılarak yapılmalıdır.


Kaynağa yapılan ilk atıf: Aldemir, Arbak ve Özmen (2001)… / … (Aldemir, Arbak ve Özmen, 2001).

İkinci ve izleyen atıflar: Aldemir vd. (2001)… / … (Aldemir vd., 2001).

- Altı ve daha fazla yazarlı çalışmalara yapılan atıflarda tümünde sadece ilk yazarın adı vd. kısaltması kullanılarak verilmelidir.


Sekaran vd. (1980)… / ... (Sekaran vd., 1980).

- Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar kaynağın ilk üç sözcüğü tırnak işareti içinde kullanılarak verilmelidir.


("Körfez Savaşı Sendromu", 1994)

- Aynı anda aynı yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla kaynağına birlikte atıf yapıldığında atıf gösterimi kaynakçada yer aldığı sırayla, basımda olan çalışmalar en sonda yer alacak şekilde yapılmalıdır.

Örnek :
… (Metin, 1998a, 1998b, 1998c, basımda) …. / (Metin, 1998a, 1998b, 1998c, basımda).

- Aynı anda birden fazla yazara atıf yapıldığında yazar adları alfabetik olarak sıralanmalı ve atıflar (;) işaretiyle ayrılmalıdır.

Örnek :
… (Aycan, 2001; Bandura, 1977; Bennett ve Robinson, 2000; Greenberg, 1990).

- Web sitelerine metin içinde yapılan atıflar site başlığı ve indirilme tarihi verilerek yapılmalıdır.


Kaynakça: Türk Kadınlar Derneği (1998, Mart 27). Kadınlar Yeni Kanun Tasarısı İçin Ayakta [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 22 Aralık 1998, WWW:Web: http://www.TKD.com/ktk/basın.html şeklindeki kaynak Metin İçinde: (Türk Kadınlar Derneği, 1998) şeklinde kullanılmalıdır.

Çalışmaların yayın hakları saklıdır. Dergide yayımlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı, yayımlayan kuruluşun ve yazar/yazarların yazılı izni alınmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayımlanamaz.

Dergi Yazışma Adresi :
İşletme Fakültesi
Fakülte Dergi Editörlüğü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kaynaklar Yerleşkesi
35160 Buca - İZMİR
Tel: (232) 4128101
Fax: (232) 453 50 62
E-mail : ifede@deu.edu.tr

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi